توضیحات تکمیلی

تاریخ دوره
شنبه – 5 مهر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 6 مهر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
یکشنبه – 6 مهر 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای دکتر ظریف دیلمانی
پایه
دو به یک
رشته
مکانیک
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید