توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس امین نیک الهام

پایه
دو به یک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه – 18 اسفند1400 – ساعت 14:30 , پنجشنبه – 19 اسفندماه 1400 – ساعت 14:30

رشته
مکانیک

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 19 اسفند1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید