توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
چهارشنبه 24 خرداد 1402 ساعت 14:30, پنجشنبه 25 خرداد 1402ساعت 14:30

پایه
سه به دو

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای مهندس رحمت الله یوسفی

تاریخ امتحان
سه شنبه 6تیر 1402

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید