توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
چهارشنبه – 18 اسفند 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 19 اسفند 1400 – ساعت 14:30

پایه
سه به دو

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای مهندس رحمت الله یوسفی

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 19 اسفند 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید