توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
دوشنبه – 27 دی ماه 1400 – ساعت 14:30 , سه شنبه – 28 دیماه 1400 – ساعت 14:30

پایه
سه به دو

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

تاریخ امتحان
سه شنبه – 28 دی ماه 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید