توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 22 آبان 1400- ساعت 14:30 و جمعه – 28 آبان 1400- ساعت 8:30 صبح

پایه
سه به دو

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

تاریخ امتحان
جمعه – 28 آبان 1400- ساعت 16

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید