توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 13 شهریور 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 14 شهریور 1400 – ساعت 14:30

پایه
سه به دو

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای مهندس نادر افشار زاده

تاریخ امتحان
یکشنبه – 14 شهریور 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید