توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه – 1 آذر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 2 آدر 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 2 آذر 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید