پایه
سه به دو
رشته
مکانیک
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ دوره
شنبه – 15 شهریور 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 16 شهریور 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
یکشنبه – 16 شهریور 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای دکتر رامین قاسمی اصل

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید