توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای مهندس امین نیک الهام

تاریخ دوره
شنبه – 25 دیماه 1400 – ساعت 14:30 , یکشنبه – 26 دیماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 26 دیماه 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید