توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
سه شنبه 30 خرداد 1402 ساعت 14:30, پنجشنبه 1تیر 1402ساعت 14:30

تاریخ آزمون
سه شنبه 6تیر 1402

استاد
جناب آقای دکتر علی سعادتی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید