توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
سه شنبه – 18 آبان 1400 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 19 آبان 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 19 آبان 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر مهدی بیات مختاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

دوره های ارتقا پایه ی 3به2 شهرسازی