یا ورود تا به دوره های خریده شده تان دسترسی داشته باشید.

توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی و نظارت

تاریخ دوره

چهارشنبه 17 مرداد ساعت 14:30 و پنجشنبه 18 مرداد ساعت 14:30

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید