توضیحات تکمیلی

تاریخ دوره
شنبه – 28 تیر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 29 تیر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
یکشنبه – 29 تیر 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای مهندس سعید شهریان
پایه
سه به دو
رشته
معماری
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید