توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس سعید شهریان

تاریخ دوره
دوشنبه – 29 آذر 1400 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 30 آذر 1400 – ساعت 14:30

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
سه شنبه – 30 آذر 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید