توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس سعید شهریان

تاریخ دوره
پنجشنبه -03 تیر 1400 – ساعت 14:30 , جمعه 04 تیر 1400 -ساعت 8:30 صبح

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
جمعه – 04 تیر 1400 – ساعت 16

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید