توضیحات تکمیلی
پایه3 به 2

رشته برق

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه 30 خرداد 1402 ساعت 14:30, پنجشنبه 1تیر 1402ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه 6تیر 1402

استاد

جناب آقای رفیعی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید