توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
محاسبات

استاد
جناب آقای مهندس محمد حسین صائمیان

تاریخ دوره
شنبه – ۲۳ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۲۴ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و دوشنبه – ۲۵ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
دوشنبه -25 اسفند 99 -ساعت 21

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید