توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
محاسبات

استاد
جناب آقای دکتر محمد حسین صائمیان

تاریخ دوره
شنبه – 18 دیماه 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 19 دیماه 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 20 دیماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 20 دیماه 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید