توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
تاریخ دوره
چهارشنبه – ۱ بهمن ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ ٫ پنجشنبه – ۲ بهمن ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت
استاد
جناب آقای مهندس حمیدرضا فرشچی
تاریخ امتحان
پنجشنبه – ۲ بهمن ۹۹ – ساعت ۲۰

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید