توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای مهندس حمیدرضا فرشچی

تاریخ دوره
دوشنبه – 19 آبان 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 20 آبان 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 20 آبان 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید