توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت
استاد
جناب آقای مهندس بهبود مرتضوی
تاریخ دوره
دوشنبه – 31 شهریور 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 1 مهر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
سه شنبه – 1 مهر 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید