توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

تاریخ دوره
شنبه – 14 اسفند 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 15 اسفند 1400 – ساعت 14:30

رشته
عمران

استاد
جناب آقای مهندس حمیدرضا فرشچی

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
یکشنبه – 15 اسفند 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید