توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
شهرسازی

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه – 06 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 07 بهمن 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر حکمت امیری

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 07 بهمن 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید