توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
جمعه – ۲۰ اسفند 1400 – ساعت ۱۶:۳۰

تاریخ دوره
شنبه – ۱۴ اسفند 1400 – ساعت ۱۴:۳۰ و جمعه ۲۰ اسفند 1400 – ساعت ۹:۳۰ صبح

استاد
جناب آقای دکتر امیررضا روحی زاده

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید