توضیحات تکمیلی
پایه

دو به یک
رشته

معماری
صلاحیت

طراحی یا نظارت
تاریخ امتحان

یکشنبه – 12 مرداد 99 – ساعت 20
تاریخ دوره

شنبه – 11 مرداد 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 12 مرداد 99 – ساعت 14:30
استاد

چناب آقای دکتر حمیدرضا روحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید