توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 25 شهریور 1400 – ساعت 20

تاریخ دوره
چهارشنبه – 24 شهریور1400 – ساعت 14:30 , پنجشنبه – 25 شهریور 1400 , ساعت 14:30

استاد

جناب آقای مهندس مهدی خاکپور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید