توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
چهار شنبه – ۰۲ تیرماه ۱۴۰۰ – ساعت ۲۰

تاریخ دوره
سه شنبه – ۰۱ تیرماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و چهار شنبه – ۰۲ تیرماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰

استاد
جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید