توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۱۷ اسفند ۹۹ – ساعت ۲۰

تاریخ دوره
شنبه – ۱۶ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۱۷ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

استاد
جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید