توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
یکشنبه – 20 مهر 99 – ساعت 20

تاریخ دوره
شنبه – 19 مهر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 20 مهر 99 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس مهدی خاکپور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید