توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
معماری
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ امتحان
پنجشنبه – 2 مرداد 99 – ساعت 20
تاریخ دوره
چهارشنبه – 1 مرداد 99 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 2 مرداد 99 – ساعت 14:30
استاد
جناب آقای مهندس مهدی خاکپور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید