توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
سه شنبه – 17 اسفندماه 1400- ساعت 20

تاریخ دوره
دوشنبه – 16 اسفندماه 1400- ساعت 14:30 و سه شنبه – 17 اسفندماه 1400- ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید