توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
یکشنبه – 19 دی ماه 1400- ساعت 20

تاریخ دوره
شنبه – 18دی ماه 1400 – ساعت 14:30 , یکشنبه – 19 دی ماه 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید