توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 19 اسفند 99 – ساعت 14:30 و چهار شنبه – 20 اسفند 99 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 21 اسفند 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 21 اسفند 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکترمحمود میناوند چال

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید