توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
جمعه – 7 آذر 99 – ساعت 8 صبح و شنبه – 8 آذر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 9 آذر 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 9 آذر 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکترمحمود میناوند چال

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید