توضیحات تکمیلی
پایه

دو به یک, سه به دو
رشته

عمران, معماری
صلاحیت

اجرا
تاریخ دوره

یکشنبه – 26 مرداد 99 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 27 مرداد 99 و سه شنبه – 28 مرداد 99 – ساعت14:30
تاریخ امتحان

سه شنبه – 28 مرداد 99 – ساعت 20
استاد

جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید