توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره

سه شنبه 20 دی 1401 ساعت 14:30- چهارشنبه 21 دی 1401 ساعت 14:30 – پنج شنبه 22 دی 1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر محمود میناوند

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید