توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 30 بهمن ماه 1400 – ساعت 14:30 , یکشنبه -01 اسفندماه 1400 – ساعت 14:30 , دوشنبه – 02 اسفندماه 1400- ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 02 اسفند 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکترمحمود میناوند چال

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید