توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
چهارشنبه – 06 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه -07 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و جمعه- 08 بهمن 1400 – ساعت 08:30

تاریخ امتحان
جمعه- 08 بهمن 1400 – ساعت 16:30

استاد
جناب آقای دکترمحمود میناوند چال

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید