توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 23 آذر 1400 – ساعت 14:30 و چهار شنبه – 24 آذر 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 25 آذر 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 25 آذر 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای دکترمحمود میناوند چال

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید