توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 01 آبان 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 02 آبان 1400 – ساعت 14:30 و دو شنبه – 03 آبان 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دو شنبه – 03 آبان 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکترمحمود میناوند چال

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید