توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
تاریخ دوره
سه شنبه – ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۴:۳۰ ، چهارشنبه – ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰- ساعت ۸:۰۰ صبح و پنجشنبه – ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ امتحان
پنج شنبه – ۲۴ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۲۰
استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید