توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو , دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 21 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 22 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 23 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 23 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای دکترمحمود میناوند چال

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید