توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه 24 بهمن 1401 ساعت 14:30 ــ سه شنبه 25 بهمن 1401 ساعت 14:30 ــ چهارشنبه  26 بهمن 1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید