توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره

شنبه 27 خرداد 1402 ساعت14:30 یک شنبه 28 خرداد 1402 ساعت14:30- دوشنبه 29 خرداد 1402 ساعت14:30

تاریخ آزمون
سه شنبه 6تیر 1402

استاد
جناب آقای دکتر سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید