توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
سه شنبه – 05 اسفند 99 – ساعت 14:30و چهارشنبه – 06 اسفند 99 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 07 اسفند 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 07 اسفند 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید