توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
شنبه – 29 آذر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه 30 آذر 99 – ساعت 14:30 و دوشتبه – 1 دی 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشتبه – 1 دی 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید