توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
دوشنبه – 3 آذر99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 4 آذر99 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 5 آذر99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 5 آذر99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید