توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ دوره
سه شنبه – 1 مهر 99 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 2 مهر 99 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 3 مهر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
پنج شنبه – 3 مهر 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید