توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ دوره
چهارشنبه – 29 مرداد 99 – ساعت 14:30 وپنجشنبه – 30 مرداد 99 – ساعت 14:30 و جمعه – 31 مرداد 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
جمعه – 31 مرداد 99 – ساعت 16

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید